بانک/بازار بورس / بیمه/ مراکز Trade

در دنیای مالی، قدرت و توان مراکز مالی(Trade rooms) بطور مستقیم و کاملا” به تکنولوژی های بکار رفته در آن بستگی دارد. یکی از بازارها ی روبه رشد در این زمینه ، نمایش اطلاعات در بازارهای مالی می باشد که جهت در اختیار گذاشتن اخبار ، قیمت سهام و سایر گزارش های مالی بر روی نمایشگرها و یا پروژکتورها ، ازمحصولات توزیع و مدیریت تصویر استفاده می شود.

این نمایشگرها اطلاعات مربوط را جهت تصمیم گیری معامله گران و مدیران مالی فراهم می کنند تا در سرمایه گذاری ها و تصمیم گیری های بزرگ به آنها کمک کنند ، از این رو سرعت انتقال ، قابلیت اطمینان ، به روز بودن ، انعطاف پذیری و آرایش تصویر از نیازهای این صنعت می باشند که محصولات رایمند رایانه قادر به ارائه این خصوصیات بصورت جامع می باشند.